Phase Transformation of Hematite to Magnetite Under Microwave Treatment / Antonenko, T. S., Brik, A. B., Tsymbal, O. Yu., Dudchenko, N. O., Ovsienko, V. V., Cherevko, Yu. I. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209