The enzymatic method for the quantitative determination of benzalkonium chloride in the antiseptic solution "CUTASEPT® F” / Blazheyevskiy, M. Ye., Kovalska, O. V. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209