Yevhen Konovalets and the "Prosvita" / Khoma, I. Ya., Shevchenko, M. Ye. (2021)
Ukrainian

English  Contemporary era    /     Issue (2021, 9)

Khoma I. Ya., Shevchenko M. Ye.
Yevhen Konovalets and the "Prosvita"


Cite:
Khoma, I. Ya., Shevchenko, M. Ye. (2021). Yevhen Konovalets and the "Prosvita". Contemporary era , 9, 264-273. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001316083 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209