Introduction of decision support systems for blast smelting control in the conditions of metallurgical production of PrJSC "Dniprovskyi Coke Plant" / Semenov, Yu. S., Shumelchyk, Ye. I., Horupakha, V. V., Vashchenko, S. V., Khudiakov, O. Yu., Yermolina, K. P., Semion, I. Yu., Chychov, I. V. (2021)
Ukrainian

English  Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy   /     Issue (2021, 35)

Semenov Yu. S., Shumelchyk Ye. I., Horupakha V. V., Vashchenko S. V., Khudiakov O. Yu., Yermolina K. P., Semion I. Yu., Chychov I. V.
Introduction of decision support systems for blast smelting control in the conditions of metallurgical production of PrJSC "Dniprovskyi Coke Plant"


Cite:
Semenov, Yu. S., Shumelchyk, Ye. I., Horupakha, V. V., Vashchenko, S. V., Khudiakov, O. Yu., Yermolina, K. P., Semion, I. Yu., Chychov, I. V. (2021). Introduction of decision support systems for blast smelting control in the conditions of metallurgical production of PrJSC "Dniprovskyi Coke Plant". Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy, 35, 78-94. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001316829 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209