Mathematical modeling of the heating process in a vortex tube at the gas distribution stations / Labay, V. Y., Savchenko, O. O., Zhelykh, V. M., Kozak, K. R. (2019)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209