Improvement of variational-gradient method in dynamical systems of automated control for integro-differential models / Mashkov, O. A., Sobchuk, V. V., Barabash, O. V., Dakhno, N. B., Shevchenko, H. V., Maisak, T. V. (2019)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209