Controlled aggregation of plasmonic nanoparticles to enhance the efficiency of sers substrates / Dzhagan, V. M., Pirko, Ya. V., Buziashvili, A. Yu., Plokhovska, S. G., Borova, M. M., Yemets, A. I., Mazur, N. V., Kapush, O. A., Yukhymchuk, V. O. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209