Ivan Dziuba as a figure: opinions of present-day intellectuals / Mushynka, M. I., Yatskiv, Ya. S., Andreichyn, M. A., Hundorova, T. I., Pavlyshyn, M. R., Masenko, L. T., Trymbach, S. V., Matiash, I. B., Kulchytskyi, S. V., Otroshchenko, V. V. (2021)
Ukrainian

English  Encyclopedia herald of Ukraine   /     Issue (2021, 13)

Mushynka M. I., Yatskiv Ya. S., Andreichyn M. A., Hundorova T. I., Pavlyshyn M. R., Masenko L. T., Trymbach S. V., Matiash I. B., Kulchytskyi S. V., Otroshchenko V. V.
Ivan Dziuba as a figure: opinions of present-day intellectuals


Cite:
Mushynka, M. I., Yatskiv, Ya. S., Andreichyn, M. A., Hundorova, T. I., Pavlyshyn, M. R., Masenko, L. T., Trymbach, S. V., Matiash, I. B., Kulchytskyi, S. V., Otroshchenko, V. V. (2021). Ivan Dziuba as a figure: opinions of present-day intellectuals. Encyclopedia herald of Ukraine, 13, 74–91. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334267 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209