Vasyl Mysyk and Mykola Lukash: two interpretations of Robert Burns's poetry / Savchyn, V. R. (2020)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2020, 4)

Savchyn V. R.
Vasyl Mysyk and Mykola Lukash: two interpretations of Robert Burns's poetry


Cite:
Savchyn, V. R. (2020). Vasyl Mysyk and Mykola Lukash: two interpretations of Robert Burns's poetry . Movoznavstvo, 4, 37-50. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334402 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209