On The Development Of Remote Sensing Methods And Technologies In Ukraine / Lialko, V. I., Popov, M. O., Sedlerova, O. V., Fedorovskyi, O. D., Stankevych, S. A., Yelistratova, L. O., Filipovych, V. Ye., Khyzhniak, A. V. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian journal of remote sensing   /     Issue (2022, 9 (2))

Lialko V. I., Popov M. O., Sedlerova O. V., Fedorovskyi O. D., Stankevych S. A., Yelistratova L. O., Filipovych V. Ye., Khyzhniak A. V.
On The Development Of Remote Sensing Methods And Technologies In Ukraine


Cite:
Lialko, V. I., Popov, M. O., Sedlerova, O. V., Fedorovskyi, O. D., Stankevych, S. A., Yelistratova, L. O., Filipovych, V. Ye., Khyzhniak, A. V. (2022). On The Development Of Remote Sensing Methods And Technologies In Ukraine. Ukrainian journal of remote sensing, 9 (2), 43-53. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001340439 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209