The efficiency improvement of a multiphase power supply system by using energy-saving shunt active filtration strategies / Artemenko, M. Y., Chopyk, V. V., Mykhalskyi, V. M., Shapoval, I. A., Polishchuk, S. Y. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209