The informal anthroponym Petr Houhnyvyy 1 / Mezhzherіna, G. V. (2020)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2020, 5)

Mezhzherіna G. V.
The informal anthroponym Petr Houhnyvyy 1


Cite:
Mezhzherіna, G. V. (2020). The informal anthroponym Petr Houhnyvyy 1. Movoznavstvo, 5, 50-69. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001349659 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209