Research of stem tumor cells subpopulation on models of breast cancer / Herheliuk, T. S., Perepelytsina, O. M., Khmelnytska, Yu. M., Kuznietsova, H. M., Dziubenko, N. V., Raksha, N. H., Horbach, O. I., Sydorenko, M. V. (2022)
Ukrainian

English  Cytology and genetics   /     Issue (2022, 56 (4))

Herheliuk T. S., Perepelytsina O. M., Khmelnytska Yu. M., Kuznietsova H. M., Dziubenko N. V., Raksha N. H., Horbach O. I., Sydorenko M. V.
Research of stem tumor cells subpopulation on models of breast cancer


Cite:
Herheliuk, T. S., Perepelytsina, O. M., Khmelnytska, Yu. M., Kuznietsova, H. M., Dziubenko, N. V., Raksha, N. H., Horbach, O. I., Sydorenko, M. V. (2022). Research of stem tumor cells subpopulation on models of breast cancer. Cytology and genetics, 56 (4), 24-38. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364522 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209