Synthesis and the Antimicrobial Activity of Salt Carbenoid Compounds / Rayenko, G. F., Avksentiev, O. S., Saberov, V. S., Ryabitsky, A. B., Yenya, V. I., Komarovska-Porokhnyavets, O. Z. , Lubenets, V. I., Korotkikh, N. I. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209