The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 2 / Mezhzherina, G. V. (2020)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2020, 6)

Mezhzherina G. V.
The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 2


Cite:
Mezhzherina, G. V. (2020). The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 2. Movoznavstvo, 6, 3-21. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001369249 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209