Review of the book: Taranenko O. O. Androtsentryzm u systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 pp. ISBN 978-966-489-560-3 (in Ukrainian) / Del Gaudio, Salvatore (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2022, 2)

Del Gaudio Gaudio, Salvatore
Review of the book: Taranenko O. O. Androtsentryzm u systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 pp. ISBN 978-966-489-560-3 (in Ukrainian)


Cite:
Del Gaudio, Salvatore (2022). Review of the book: Taranenko O. O. Androtsentryzm u systemi movnykh koordynat i suchasnyi hendernyi rukh. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2021. 112 pp. ISBN 978-966-489-560-3 (in Ukrainian). Ukrainian Language, 2, 133-137. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001373867 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209