Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 10B at energy 81 MeV. Isotopic effects in scattering of 15N + 10V, 15N + 11V, 14N + 10V nuclei / Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kheilo, V. V., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Kutsyk, O. E., Mezhevych, S. Yu., Ilin, A. P., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2022)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2022, 23 (3))

Rudchyk A. T., Rudchyk A. A., Kheilo V. V., Rusek K., Kemper K. V., Piasetski E., Stoliazh A., Tshchinska A., Pirnak Val. M., Ponkratenko O. A., Koshchyi Ye. I., Kutsyk O. E., Mezhevych S. Yu., Ilin A. P., Stepanenko Yu. M., Uleshchenko V. V., Shyrma Yu. O.
Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 10B at energy 81 MeV. Isotopic effects in scattering of 15N + 10V, 15N + 11V, 14N + 10V nuclei


Cite:
Rudchyk, A. T., Rudchyk, A. A., Kheilo, V. V., Rusek, K., Kemper, K. V., Piasetski, E., Stoliazh, A., Tshchinska, A., Pirnak, Val. M., Ponkratenko, O. A., Koshchyi, Ye. I., Kutsyk, O. E., Mezhevych, S. Yu., Ilin, A. P., Stepanenko, Yu. M., Uleshchenko, V. V., Shyrma, Yu. O. (2022). Elastic and inelastic scattering of 15N ions by 10B at energy 81 MeV. Isotopic effects in scattering of 15N + 10V, 15N + 11V, 14N + 10V nuclei. Nuclear physics and atomic energy, 23 (3), 153-158. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001374164 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209