Krytychni zauvazhennia shchodo statti Wang et al. "Lektotypifikatsiia nazvy Brachyscome neocaledonica - Pytinicarpa neocaledonica (Asteraceae: Astereae)",opublikovanoi v Ukrainskomu botanichnomu zhurnali (2022, 79(2): 77–83) / Lannuzel, G., Pignal, M., Gâteblé, G. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209