Chelidonium majus water extract initiates platelet aggregation and inhibits fibrin polymerization in blood plasma / Marunych, R. Yu., Chernyshenko, V. O., Chernyshenko, T. M., Kalashnyk, S. O., Menshova, V. O., Makogonenko, Ye. M., Gudzenko, A. V. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209