Optimization of the evaluation method of the performance of therapy using indirect action anticoagulants / Korolova, D. S., Hornytska, O. V., Deyev, V. A., Hryshuk, V. I., Chernyshenko, T. M., Platonova, T. N., Chernyshenko, V. O. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209