Poverty in Ukraine, Prospects for Overcoming / Bondarevska, K. V., Tkachenko, Yu. O., Onyshchenko, V. A. (2022)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2022, 11)

Bondarevska K. V., Tkachenko Yu. O., Onyshchenko V. A.
Poverty in Ukraine, Prospects for Overcoming


Cite:
Bondarevska, K. V., Tkachenko, Yu. O., Onyshchenko, V. A. (2022). Poverty in Ukraine, Prospects for Overcoming. Business Inform, 11, 162-168. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378908 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209