Directed proteolysis of fibrinogen by protease of Gloydius halys halys venom / Stohnii, Ye. M., Rebriev, A. V., Hornytska, O. V., Slominskiy, O. Yu., Kostiuchenko, O. P., Klymenko, K. P., Chernyshenko, V. O. (2021)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209