Palanka administranive structure of the Black Sea Cossack Army / Lozheshnyk, O. (2022)
Ukrainian

English  Chornomorska mynuvshyna    /     Issue (2022, 17)

Lozheshnyk O.
Palanka administranive structure of the Black Sea Cossack Army


Cite:
Lozheshnyk, O. (2022). Palanka administranive structure of the Black Sea Cossack Army. Chornomorska mynuvshyna , 17, 110-116. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001381442 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209