In memory of Volodymyr Piddubnyi / Chepurko, H. I., Ruchka, A. O., Pryvalov, Yu. O., Sapekin, Yu. V., Sakada, M. O. (2020)
Ukrainian

English  Sociology: Theory, Methods, Marketing   /     Issue (2020, 4)

Chepurko H. I., Ruchka A. O., Pryvalov Yu. O., Sapekin Yu. V., Sakada M. O.
In memory of Volodymyr Piddubnyi


Cite:
Chepurko, H. I., Ruchka, A. O., Pryvalov, Yu. O., Sapekin, Yu. V., Sakada, M. O. (2020). In memory of Volodymyr Piddubnyi. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 4, 195-197. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001382643 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209