I. V. Kosakivska, V. A. Vasyuk, L. V. Voytenko, M. M. Shcherbatiuk "Hormonal system of plants under the action of heavy metals” / Morhun, V., Stasyk, O. (2022)
Ukrainian

English  Plant Physiology and Genetics   /     Issue (2022, 54 (6))

Morhun V., Stasyk O.
I. V. Kosakivska, V. A. Vasyuk, L. V. Voytenko, M. M. Shcherbatiuk "Hormonal system of plants under the action of heavy metals”


Cite:
Morhun, V., Stasyk, O. (2022). I. V. Kosakivska, V. A. Vasyuk, L. V. Voytenko, M. M. Shcherbatiuk "Hormonal system of plants under the action of heavy metals”. Plant Physiology and Genetics, 54 (6), 548-549. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001386679 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209