Vasyl Yukhymovych Slyusarchuk (on his 75th birthday) / Perestiuk, M. O., Boichuk, O. A., Horodnii, M. F., Parasiuk, I. O., Petryshyn, R. I., Tkachenko, V. I. (2021)
Ukrainian

English  Nonlinear oscillations   /     Issue (2021, 24 (3))

Perestiuk M. O., Boichuk O. A., Horodnii M. F., Parasiuk I. O., Petryshyn R. I., Tkachenko V. I.
Vasyl Yukhymovych Slyusarchuk (on his 75th birthday)


Cite:
Perestiuk, M. O., Boichuk, O. A., Horodnii, M. F., Parasiuk, I. O., Petryshyn, R. I., Tkachenko, V. I. (2021). Vasyl Yukhymovych Slyusarchuk (on his 75th birthday). Nonlinear oscillations, 24 (3), 435-436. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001387343 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209