The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 3 / Mezhzherіna, G. V. (2021)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2021, 1)

Mezhzherіna G. V.
The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 3


Cite:
Mezhzherіna, G. V. (2021). The informal anthroponym Petr Houhnyvyy. 3. Movoznavstvo, 1, 3-15. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001387548 [In Russian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209