Trichoderma Strains – Antagonists of Plant Pathogenic Micromycetes / Savchuk, Ya. I., Yurieva, O. M., Syrchin, S. O., Nakonechna, L. T., Tugay, T. I., Tugay, A. V., Tsyhanenko, K. S., Pavlychenko, A. K., Kurchenko, I. M. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209