Antimicrobial and Antiviral Activity of Silver-Containing Nanocomposites Formed by 3D Printing Technology / Rybalchenko, N. P., Naumenko, K. S., Artiukh, L. O., Biliavska, L. O., Demchenko, V. L., Masiuchok, O. P., Ovsyankina, V. O., Rybalchenko, T. V., Yurzhenko, V. V. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209