Ecophysiological Properties and Hydrolytic Activity of Chemoorganotrophic Bacteria from Holosiivskyi National Nature Park / Gladka, G. V., Borzova, N. V., Gudzenko, O. V., Hovorukha, V. M., Havryliuk, O. A., Shabliy, O. V., Tashyrev, O. B. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209