Antibiotic Resistance of Microbiotas of Fishery Enterprises Hydro Ecosystems / Hadzevych, O. V., Paliy, A. P., Stegniy, B. T., Stegniy, A. B., Chechet, O. N., Hadzevych, D. V., Palii, A. P., Pavlichenko, O. V., Severin, R. V., Petrov, R. V., Livoshchenko L. P. (2022)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209