Gravettian Industry of Mezhyhirtsi I Site / Usyk, V. I., Kulakovska, L. V. (2022)
Ukrainian

English  Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy   /     Issue (2022, 4)

Usyk V. I., Kulakovska L. V.
Gravettian Industry of Mezhyhirtsi I Site


Cite:
Usyk, V. I., Kulakovska, L. V. (2022). Gravettian Industry of Mezhyhirtsi I Site. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy, 4, 13-32. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001392777 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209