On the centenary of birth of Volodymyr K. Miakushko / Melnyk, V. I., Rak, O. O. (2023)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2023, 80 (1))

Melnyk V. I., Rak O. O.
On the centenary of birth of Volodymyr K. Miakushko


Cite:
Melnyk, V. I., Rak, O. O. (2023). On the centenary of birth of Volodymyr K. Miakushko. Ukrainian Botanical Journal , 80 (1), 108-109. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001400311 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209