Fibrinogen-specific protease in the Vipera renardi snake venom / Baidakova, K. V., Stohnii, Ye. M., Platonov, O. M. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209