Transformations of capitalist development and rents in the era of digitalization / Zaloznova, Yu. S., Bulieiev, I. P., Briukhovetska, N. Yu. (2023)
Ukrainian

English  Economy of Industry   /     Issue (2023, 2)

Zaloznova Yu. S., Bulieiev I. P., Briukhovetska N. Yu.
Transformations of capitalist development and rents in the era of digitalization


Cite:
Zaloznova, Yu. S., Bulieiev, I. P., Briukhovetska, N. Yu. (2023). Transformations of capitalist development and rents in the era of digitalization. Economy of Industry, 2, 5-23. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001409809 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209