Detsentralizatsiia humanitarnoi polityky v Ukraini: shliakhy udoskonalennia / Gradivskyi, V. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209