Reactivity measurement methods and the first results of the physical start-up for the nuclear subcritical facility "Neutron source” / Bykhun, A., Gladkikh, P., Karnaukhov, I., Lyashchenko, V., Mytsykov, A., Ridozub, V., Selivanov, V., Stomin, V., Ter-tychnyj, A., Ushakov, I. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209