Development of technology for obtaining nano-sized heterostructured films by ion-plasma deposition / Normuradov, M. T., Khozhiev, Sh. T., Dovranov, K. T., Davranov, X. T., Davlatov, M. A., Khollokov, F. K. (2023)
UkrainianEnglish

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209