Рукописна та книжкова спадщина України. 1996 (3)

  ARCHIVE (All issues)Ukrainian English


Manuscript and book heritage of Ukraine
1996. Issue 3

До збірника включені статті, в яких досліджуються фонди Інституту рукописів ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України, пов’язані з історією, наукою та культурою нашої держави. Це, зокрема, матеріали, присвячені питанням з історії релігії та мовознавства, проблемам етно-соціальних меншинств та культурно-освітніх закладів України, мемуари видатних українських громадських та культурних діячів. Ознайомлення дослідників та широкого загалу з цими матеріалами дасть змогу глибше зрозуміти світоглядні традиції наших предків та доповнити вивчення україніки новими змістовними і виваженими фактами. Основною метою збірника є популяризація рукописного спадку України, що зберігається в Інституті рукописів ЦНБ. Тому збірник містить розділ, повністю присвячений описам особових (фонди М. П. Балліна, П. Т. Долини, О. П. Новицького, О. Т. Дзбановського й ін.) та колекційних (рукописна частина бібліотеки останнього польського короля Станіслава Понятовського, колекція офортів Л.М. Жемчужникова) фондів. Приділяючи належну увагу теорії та практиці, збірник вміщує статті про документальні ресурси національної та державної спадщини України, проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії тощо. Матеріали, що мають прикладне значення, подані у розділі “Публікація документів”. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209