Рукописна та книжкова спадщина України. 2004 (9)

  ARCHIVE (All issues)Ukrainian English


Manuscript and book heritage of Ukraine
2004. Issue 9

Залучаючи до наукового обігу нові джерелознавчі матеріали, що знаходяться в Інституті рукопису НБУВ, автори висвітлюють зміст та склад фондів Інституту, зокрема, фамільні архіви лівобережної шляхти ХVII–ХVІІІ ст., польського шляхетського роду Болсуновських, особовий фонд історика та археолога В. Данилевського та ін. Об’єктом досліджень стали мовознавчі розвідки про характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках ХVІ ст., структуру, оформлення та текстовий аналіз півчих богослужбових книг, мову нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст., її текстові та граматичні особливості. У нагоді фахівцям стануть студії про українську книжкову графіку, про розвиток нумізматичних досліджень наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., про кооперативно-просвітницьку діяльність М. Балліна тощо. Уперше запропоновані читачеві публікації документів, зокрема, епістолярії письменника Д. Мордовця та громадського діяча, мецената Є. Чикаленка, письменника І. Сенченка і літературознавця В. Півторадні, невідомі документи про діяльність фундатора відділу україніки НБУВ П. Я. Стебницького. Розрахований на істориків, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209