Рукописна та книжкова спадщина України. 2007 (12)

  ARCHIVE (All issues)Ukrainian English


Manuscript and book heritage of Ukraine
2007. Issue 12

На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-книгознавчої проблематики, зокрема, стосовно досліджень сербських видань ХІХ ст. – періоду зародження славістики як науки про спільні корені фольклору, мови, історії слов’янських народів; стародруків ХVІІІ ст. Почаївської друкарні, що є частиною спільного українсько-російського проекту про кириличні видання ХVIII –першої половини ХІХ ст.; на архівних документах ІР НБУВ розкривається діяльність Ф. П. Максименка як дослідника стародруків і знавця рідкісних видань та ін. Об’єктом наукового дослідження стали історія бібліотеки Київського комерційного інституту, французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст., студії зі спеціальних історичних дисциплін. Окремий розділ присвячений 80-річчю від заснування Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ. Розрахований на істориків, філософів, філологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на дослідників, які цікавляться вітчизняною історією.


 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209