Mathematical methods and physicomechanical fields

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Ya. S. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics


Mathematical methods and physicomechanical fields
Математичні методи та фізико-механічні поля


ISSN 0130-9420 (print)
ISSN 1573-8795 (online)


  Scopus [1994] 

The download delay period is 12 months


2021 Т. 64;   1 ; Т. 64;   2 ; Т. 64;   3 ;
2020 Т. 63;   1 ; Т. 63;   2 ; Т. 63;   3 ; Т. 63;   4 ;
2019 Т. 62;   1 ; Т. 62;   2 ; Т. 62;   3 ; Т. 62;   4 ;
2018 Т. 61;   1 ; Т. 61;   2 ; Т. 61;   3 ; Т. 61;   4 ;
2017 Т. 60;   1 ; Т. 60;   2 ; Т. 60;   3 ; Т. 60;   4 ;
2016 Т. 59;   1 ; Т. 59;   2 ; Т. 59;   3 ; Т. 59;   4 ;
2015 Т. 58;   1 ; Т. 58;   2 ; Т. 58;   3 ; Т. 58;   4 ;
2014 Т. 57;   1 ; Т. 57;   2 ; Т. 57;   3 ; Т. 57;   4 ;
2013 Т. 56;   1 ; Т. 56;   2 ; Т. 56;   3 ; Т. 56;   4 ;
2012 Т. 55;   2 ; Т. 55;   3 ; Т. 55;   4 ;


Members of the editorial board:
Andreikiv Oleksandr Yevhenovych
Burak Yaroslav Yosypovych
Hryhorenko Yaroslav Mykhailovych
Hrynchenko Vyktor Tymofeevych
Kit Hryhorii Semenovych
Kushnir Roman Mykhailovych
Lobanov Leonid Mykhailovych
Panasiuk Volodymyr Vasylovych
Pelykh Volodymyr Oleksandrovych
Pokhmurskyi Vasil Ivanovich
Ptashnyk Bohdan Yosypovych
Samoilenko Anatolii Mykhailovych
Yasnii Petro Volodymyrovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209