Economic innovations

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research


Economic innovations
Економічні інновації


ISSN 2524-003X (print)
ISSN 2616-5430 (online)


  DOAJ
2020 Т. 22;   1 ; Т. 22;   2 ; Т. 22;   3 ; Т. 22;   4 ;
2019 Т. 21;   1 ; Т. 21;   2 ; Т. 21;   3 ; Т. 21;   4 ;
2018 Т. 20;   3 ; Т. 20;   4 ;  66 ;  67 ;
2017  63 ;  64 ;  65 ;
2016  61 ;  62 ;
2015  59 ;  60(1) ;  60(2) ;  60(3) ;
2014  57 ;  58 ;
2013  52 ;  53 ;  54 ;  55 ;  56 ;
2012  47 ;  48 ;  49 ;  50 ;  51 ;
2011  42 ;  43 ;  44 ;  45 ;  46 ;
2010  40 ;  41 ;
2009  39 ;


Members of the editorial board:
Burkynskyi Borys Volodymyrovych
Zvieriakov Mykhailo Ivanovych
Mantsurov Ihor Hermanovych
Rudenko Leonid Hryhorovych
Symonenko Valentyn Kostiantynovych
Tunytsia Yurii Yuriiovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209