Economic Theory

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Economics and Forecasting


Economic Theory
Економічна теорія


ISSN 1811-3141 (print)
ISSN 2523-4293 (online)


2021   1 ;   3 ;   4 ;
2020   1 ;   4 ;
2019   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2018   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2017   2 ;   3 ;   4 ;
2016   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2015   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2014   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2013   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;


Members of the editorial board:
Bazylevych Viktor Dmytrovych
Heiets Valerii Mykhailovych
Hrytsenko Andrii Andriiovych
Zvieriakov Mykhailo Ivanovych
Savchuk Volodymyr Safronovych
Shynkaruk Lidiia Vasylivna
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209