Geophysical journal

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Geophysics by S. I. Subbotin name


Geophysical journal
Геофизический журнал


ISSN 0203-3100 (print)
ISSN 2524-1052 (online)


  Web of Science [2015] 
2021 Т. 43;   2 ; Т. 43;   3 ; Т. 43;   4 ; Т. 43;   5 ; Т. 43;   6 ;
2020 Т. 42;   1 ; Т. 42;   2 ; Т. 42;   3 ; Т. 42;   4 ; Т. 42;   5 ; Т. 42;   6 ;
2019 Т. 41;   1 ; Т. 41;   2 ; Т. 41;   3 ; Т. 41;   4 ; Т. 41;   5 ; Т. 41;   6 ;
2018 Т. 40;   1 ; Т. 40;   2 ; Т. 40;   3 ; Т. 40;   4 ; Т. 40;   5 ; Т. 40;   6 ;
2017 Т. 39;   1 ; Т. 39;   2 ; Т. 39;   3 ; Т. 39;   4 ; Т. 39;   5 ; Т. 39;   6 ;
2016 Т. 38;   1 ; Т. 38;   2 ; Т. 38;   3 ; Т. 38;   4 ; Т. 38;   5 ; Т. 38;   6 ;
2015 Т. 37;   1 ; Т. 37;   2 ; Т. 37;   3 ; Т. 37;   4 ; Т. 37;   5 ; Т. 37;   6 ;
2014 Т. 36;   1 ; Т. 36;   2 ; Т. 36;   3 ; Т. 36;   4 ; Т. 36;   5 ; Т. 36;   6 ;
2013 Т. 35;   1 ; Т. 35;   2 ; Т. 35;   3 ; Т. 35;   4 ; Т. 35;   5 ; Т. 35;   6 ;
2012 Т. 34;   1 ; Т. 34;   2 ; Т. 34;   3 ; Т. 34;   4 ; Т. 34;   5 ; Т. 34;   6 ;
2011 Т. 33;   1 ; Т. 33;   2 ; Т. 33;   3 ; Т. 33;   4 ; Т. 33;   5 ; Т. 33;   6 ;
2010 Т. 32;   1 ; Т. 32;   2 ; Т. 32;   3 ; Т. 32;   4 ; Т. 32;   5 ; Т. 32;   6 ;


Members of the editorial board:
Bakhmutov Volodymyr Heorhiiovych
Venhrovych Dmytro Bohdanovych
Hintov Oleh Borysovych
Kendzera Oleksandr Volodymyrovych
Kobolev Volodymyr Pavlovych
Kutas Roman Ivanovych
Maksymchuk Valentyn Yukhymovych
Skipa Mykhailo Ivanovych
Starostenko Vitalii Ivanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209