Geology and Mineral Resources of World Ocean

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Center for Problems of Marine Geology, Geoecology and Sedimentary Ore


Geology and Mineral Resources of World Ocean
Геологія і корисні копалини Світового океану


ISSN 1999-7566 (print)
ISSN 2664-5947 (online)


  DOAJ
2023 Т. 19;   1 ;
2022 Т. 18;   1 ; Т. 18;   2 ; Т. 18;   3 ; Т. 18;   4 ;
2021 Т. 17;   1 ; Т. 17;   2 ; Т. 17;   3 ; Т. 17;   4 ;
2020 Т. 16;   1 ; Т. 16;   2 ; Т. 16;   3 ; Т. 16;   4 ;
2019 Т. 15;   1 ; Т. 15;   2 ; Т. 15;   3 ; Т. 15;   4 ;
2018 Т. 14;   3 ; Т. 14;   4 ;   1 ;   2 ;
2017   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2016   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2015   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2014   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2013   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;
2012   1 ;   2 ;   3 ;   4 ;


Members of the editorial board:
Yemelianov Volodymyr Oleksandrovych
Kobolev Volodymyr Pavlovych
Lukin Oleksandr Yukhymovych
Mytropolskyi Oleksii Yuriiovych
Starostenko Vitalii Ivanovych
Shestopalov Viacheslav Mykhailovych
Shniukov Yevhen Fedorovych
Shchyptsov Oleksandr Anatoliiovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209