Radio Physics and Radio Astronomy

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


Institute of Radio Astronomy


Radio Physics and Radio Astronomy
Радіофізика і радіоастрономія


ISSN 1027-9636 (print)
ISSN 2415-7007 (online)


  Scopus [2021]   DOAJ
2023 Т. 28;   1 ; Т. 28;   2 ;
2022 Т. 27;   1 ; Т. 27;   2 ; Т. 27;   3 ; Т. 27;   4 ;
2021 Т. 26;   1 ; Т. 26;   2 ; Т. 26;   3 ; Т. 26;   4 ;
2020 Т. 25;   1 ; Т. 25;   2 ; Т. 25;   3 ; Т. 25;   4 ;
2019 Т. 24;   1 ; Т. 24;   2 ; Т. 24;   3 ; Т. 24;   4 ;
2018 Т. 23;   1 ; Т. 23;   2 ; Т. 23;   3 ; Т. 23;   4 ;
2017 Т. 22;   1 ; Т. 22;   2 ; Т. 22;   3 ; Т. 22;   4 ;
2016 Т. 21;   1 ; Т. 21;   2 ; Т. 21;   3 ; Т. 21;   4 ;
2015 Т. 20;   1 ; Т. 20;   2 ; Т. 20;   3 ; Т. 20;   4 ;
2014 Т. 19;   1 ; Т. 19;   2 ; Т. 19;   3 ; Т. 19;   4 ;
2013 Т. 18;   1 ; Т. 18;   2 ; Т. 18;   3 ; Т. 18;   4 ;


Members of the editorial board:
Vavriv Dmytro Mykhailovych
Konovalenko Oleksandr Oleksandrovych
Lytvynenko Leonid Mykolaiovych
Lytvynenko Leonid Mykhailovych
Nazarchuk Zinovii Teodorovych
Naumovets Anton Hryhorovych
Khruslov Yevhen Yakovych
Shulha Valerii Mykhailovych
Yakovenko Volodymyr Mefodiiovych
Yampolskyi Yurii Moisiiovych
Yatskiv Yaroslav Stepanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209