Science and innovation

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


National Academy of Sciences of Ukraine


Science and innovation
Наука та інновації


ISSN 1815-2066 (print)
ISSN 2413-497X (online)


  Scopus [2014]   Web of Science [2016] 

The download delay period is 12 months


2020 Т. 16;   1 ; Т. 16;   2 ; Т. 16;   3 ; Т. 16;   4 ; Т. 16;   5 ; Т. 16;   6 ;
2019 Т. 15;   1 ; Т. 15;   2 ; Т. 15;   3 ; Т. 15;   4 ; Т. 15;   5 ; Т. 15;   6 ;
2018 Т. 14;   1 ; Т. 14;   2 ; Т. 14;   3 ; Т. 14;   4 ; Т. 14;   5 ; Т. 14;   6 ;
2017 Т. 13;   1 ; Т. 13;   2 ; Т. 13;   3 ; Т. 13;   4 ; Т. 13;   5 ; Т. 13;   6 ;
2016 Т. 12;   1 ; Т. 12;   2 ; Т. 12;   3 ; Т. 12;   4 ; Т. 12;   5 ; Т. 12;   6 ;
2015 Т. 11;   1 ; Т. 11;   2 ; Т. 11;   3 ; Т. 11;   4 ; Т. 11;   5 ; Т. 11;   6 ;
2014 Т. 10;   1 ; Т. 10;   2 ; Т. 10;   3 ; Т. 10;   4 ; Т. 10;   5 ; Т. 10;   6 ;
2013 Т. 9;   1 ; Т. 9;   2 ; Т. 9;   3 ; Т. 9;   4 ; Т. 9;   5 ; Т. 9;   6 ;
2012 Т. 8;   1 ; Т. 8;   2 ; Т. 8;   3 ; Т. 8;   4 ; Т. 8;   5 ; Т. 8;   6 ;


Members of the editorial board:
Andon Pylyp Ilarionovych
Beshta Oleksandr Stepanovych
Blium Yaroslav Borysovych
Bulat Anatolii Fedorovych
Vyshnevskyi Valentyn Pavlovych
Hrynov Borys Viktorovych
Hrytsenko Andrii Andriiovych
Huk Ihor
Kryshtal Oleh Oleksandrovych
Libanova Ella Marlenivna
Loboda Petro Ivanovych
Prytula Ihor Mykhailovych
Semynozhenko Volodymyr Petrovych
Tukalo Mykhailo Arsentiiovych
Turov Volodymyr Vsevolodovych
Yatskiv Yaroslav Stepanovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209