Рідкісні елементи сегетальної флори, що збереглися в залишених селах Кампіноського національного парку (Центральна Польща) / Кірплюк І. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2012, 69 (5))

Kirpliuk I.
Rare elements of the segetal flora preserved in abandoned villages in the Kampinos National Park (Central Poland)


Cite:
Kirpliuk, I. (2012). Rare elements of the segetal flora preserved in abandoned villages in the Kampinos National Park (Central Poland). Ukrainian Botanical Journal , 69 (5), 662-670. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000035957 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна