Репрезентативність цибулинних і бульбоцибулинних видів рослин природної флори України в охоронних списках різних рівнів / Перегрим М. М. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Botanical Journal    /     Issue (2012, 69 (6))

Perehrym M. M.
Representation of bulb and bulbotuberiferous species of the natural flora of Ukraine in protected plant lists of different levels


Cite:
Perehrym, M. M. (2012). Representation of bulb and bulbotuberiferous species of the natural flora of Ukraine in protected plant lists of different levels. Ukrainian Botanical Journal , 69 (6), 832-846. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000035980 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна